Način plačila

Gotovina

Blago je možno plačati z gotovino:

 • pri osebnem prevzemu (po predhodnem dogovoru) na našem naslovu  
 • kurirju, ki vam bo paket dostavil (po povzetju)   
 • na prevzemnem mestu, v kolikor vas kurir ne bo našel na vašem naslovu   

Predračun

V primeru, da želite blago plačati po predračunu (velja gotovinska cena), nam to sporočite na prodaja@markosoft.si ali na 041 383 898. Poslali vam bomo predračun, na katerem bodo vsi potrebni podatki za opravo plačila. Blago bo odpravljano na vaš naslov, ko bo plačilo vidno pri nas na računu.

BA/Kreditna kartica

Blago je možno plačati s plačilno kartico pri osebnem prevzemu na našem naslovu (zemljevid). Sprejemamo naslednje kartice: BA Maestro, Visa in Mastercard. Provizija znaša 1,5% od zneska nakupa.

Blago je možno plačati s plačilno kartico (Activa, Visa Electron, Mastercard) tudi, če ste pri naročilu izbrali dostavo.

NOVO! Blago je možno plačati* s kreditno kartico (Mastercard, Visa) preko spleta. Provizija znaša 1,9% od zneska nakupa. Znesek provizije v EUR bo prikazan v košarici pod "Načini plačila" (pod izbiro "Plačilo preko spleta s kartico Mastercard ali Visa") in bo pred potrditvijo plačila prištet znesku nakupa. Najnižji znesek nakupa s kreditno kartico preko spleta znaša 50 EUR z DDV, najvišji pa 1.960,00 EUR z DDV (za plačilo višjega zneska nas, prosimo, kontaktirajte).

*Za plačilo preko spleta s kreditno kartico morate obvezno imeti vključeno SMS avtorizacijo. Za več informacij kontaktirajte vašo banko. SMS avtorizacija skrbi tudi, da pri nakupih preko spleta ne prihaja do zlorab.

Plačilo na obroke

Blago je možno plačati na obroke pri osebnem prevzemu (po predhodnem dogovoru oz. med tednom med 9. in 12. uro in med 13. in 15:30 - delovni čas oddelka na banki za hitre kredite) na našem naslovu (zemljevid).

Za fizične osebe:
LON Kredit (pri tem pa morate ustrezati pogojem, ki so napisani spodaj).**

Za pravne osebe:
Operativni Leasing (pri tem pa morate ustrezati pogojem, napisanim na povezavi).**

NOVO! Plačilo na obroke je možno tudi (ob osebnem prevzemu, ob plačilo po povzetju ali ob naročilo preko spleta) s kreditno kartico Mastercard ali Visa*. Pogoj je, da imate na vaši banki* urejeno plačilo na obroke s kreditno kartico Mastercard ali Visa.

*Plačilo na obroke s kreditnimi karticami Nove Ljubljanske banke (NLB), zaradi posebnih pogojev omenjene banke, ni mogoče.

**Plačilo na obroke je (pod posebnimi pogoji) možno tudi na daljavo. Več informacij dobite na prodaja@markosoft.si ali na 041 383 898.

Plačilo na obroke s storitvijo LON kredit za fizične osebe

 • Znesek je omejen na največ 5.000 €* in najmanj 200 €
 • Največja odplačilna doba je do 60 mesecev v korakih po 3 mesece, najmanjša pa 3 mesece
 • Najmanjši znesek obroka je 20 €
 • Polog prvega obroka NI potreben
 • kredit se plačuje preko SEPA direktne obremenitve (trajnik)
 • NI potrebno da ste komitent Hranilnice LON d.d., Kranj
 • *skupna vrednost kreditov, ki jih imate iz različnih virov/nakupov

Pogoji za sklenitev kredita:

 • Starost med 18 in 80 let
 • Državljanstvo RS s stalnim prebivališčem v Sloveniji
 • Redna ali začasna zaposlitev v Sloveniji, status upokojenca ali prejemnik rente
 • Imeti morate odprt osebni transakcijski račun (TRR) z rednimi mesečnimi prilivi pri eni izmed slovenskih bank oz. hranilnic
 • Priliv v vrednosti v višini minimalne plače oz. najmanj 638,42 EUR
 • Avtorizacija kreditov s strani banke je možna od ponedeljka do petka med 9:00 in 12:00 in med 13:00 in 15:30

Cene, obrestna mera in stroški:

 • v primeru plačila s storitvijo LON kredit ostane cena nespremenjena. Nastanejo pa stroški odobritve kredita, zavarovanja kredita in obresti, ki jih stranka plača banki. Ti stroški se vštejejo v znesek kredita.
 • višina obrestne mere, ki je v primeru LON kredita fiksno določena (7,0%) in je celo dobo odplačevanja kredita nespremenjena.
 • število anuitet predstavlja število mesecev odplačevanja kredita.
 • znesek kredita je znesku nakupa povečan za stroške odobritve ter zavarovanja kredita.
 • znesek anuitete je izračunan glede na znesek kredita, obrestno mero in število anuitet. Je znesek, ki ga bo kreditojemalec mesečno odplačeval hranilnici. Anuiteta je izračunana z upoštevanjem dni 30/360.
 • polog se obračuna v primeru, ko se stranka odloči za sofinanciranje nakupa z delnim plačilom in je razlika med zneskom računa in osnovo za kredit. Osnova za kredit je znesek računa zmanjšan za delni polog, ki ga je stranka poravnala kreditnemu posredniku.
 • stroški odobritve se obračunajo v % od zneska kredita z upoštevanjem minimalnega možnega zneska stroška odobritve
 • stroški zavarovanja so izračunani od zneska kredita vključno z obrestmi za celotno obdobje odplačevanja kredita (št. obrokov x anuiteta x premijska stopnja)
 • zavarovalna premija je premijska stopnja po kateri se izračuna strošek iz prejšnje alineje.
 • skupni znesek je skupni znesek dolga, ki ga bo plačal kreditojemalec in je znesek kredita + obresti + stroški odobritve + stroški zavarovanja
 • EOM je izračunan v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih in je obrestna mera, ki poleg stalne obrestne mere upošteva tudi stroške odobritve in zavarovanja oziroma vse stroške povezane s kreditom.

  Način odplačevanja:

 • Odplačevanje hitrega kredita poteka preko SEPA direktne obremenitve (trajnika), v primeru neplačila preko SEPA direktne obremenitve pa preko položnice (UPN nalog), ki jo dobite na domači naslov.

Dokumentacija, ki jo kot kreditojemalec potrebujete:

 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • davčna številka
 • izpisek prometa* na svojem TRR za pretekli mesec, ki ga prejmete vsak mesec po pošti (ali si ga izpišete iz spletne banke) ali izpis prometa za celoten mesec (v tem primeru mora takšen izpis prometa imeti žig banke) ali vloga za posredovanje podatkov o prilivu iz plače, ki mu jo izda banka
 • plačilna lista* za zadnji mesec pred odobritvijo kredita oz. odločba ali drug dokument, izdan s strani izplačevalca pokojnine ali rente iz katerega je razviden podatek o višini pokojnine ali rente (razen v primeru, če je kreditojemalec prejemnik pokojnine ZPIZ-a in je že iz dokumenta o prilivu TRR razviden izplačevalec ZPIZ) *Znesek in datum priliva (plače, pokojnine ...) na izpisku mora obvezno biti enak znesku in datumu na plačilni listi.

Ostali kreditni pogoji:

 • kredit se odplačuje preko trajnega naloga iz vašega TRR-ja. Ko kupec podpiše dokument o obročnem odplačevanju, banki dovoljuje, da uredi trajnik na matični banki kupca.
 • kredit je odobren v višini 100% vrednosti predmeta nakupa ali storitve, pri čemer se po posameznem računu odobri samo en kredit
 • kredit je namenski, namenjen za nakup blaga ali plačilo storitve, s tem da je lahko del kredita namenjen za plačilo stroškov odobritve in zavarovanja kredita
 • račun se mora glasiti na kreditojemalca
 • kreditojemalčeva plačilna sposobnost mora ustrezati Merilom za določanje kreditne sposobnosti, ki je določena s strani banke
 • kreditojemalec ob odobritvi kredita nima neplačanih zapadlih obveznosti iz kreditov pri katerikoli banki

Maksimalna mesečna obremenitev (največji obrok glede na priliv iz naslova plače ali pokojnine)

 • LON kredit/zavarovalnica: maksimalna skupna mesečna obremenitev kreditojemalca iz vseh LON kreditov, je 20% priliva (NETO plača + malica + prevozni stroški) iz naslova plače na transakcijskem računu kreditojemalca v zadnjem mesecu.
 • LON kredit: zahtevan priliv v višini minimalno 500,00 EUR za zadnji mesec pred odobritvijo kredita, po odštetih mesečnih obremenitvah kreditojemalca iz vseh kreditov in leasingov, razvidno iz kreditne dokumentacije in drugih dostopnih podatkov, vključno z anuiteto kredita, ki je predmet odobritve mora kreditojemalcu ostati priliv v višini minimalno 450,00 EUR. Plačilna lista ni potrebna.

Informativni izračun

 • V izračun Efektivne obrestne mere (EOM) so vključene obresti, stroški odobritve in stroški zavarovanja (stroški zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti niso vključeni v EOM). EOM se spreminja, če se spremeni kakršenkoli podatek, ki smo ga uporabili pri njenem izračunu. EOM je izračunana pod predpostavko, da se kredit koristi na dan prenosa v odplačilo. Informativni izračun temelji na predpostavki, da se obrestna mera v izbranem obdobju no spreminja.

Znesek računaDobaVišina kreditaStroškiSkupni znesek odplačilaAnuitetaEfektivna obrestna meraEOM
500,00 €6 mes.541,27 €41,27 €552,36 €92,06 €7,0%39,63%
500,00 €9 mes.541,46 €41,46 €557,37 €61,93 €7,0%29,55%
500,00 €1 leto541,65 €41,65 €562,44 €46,87 €7,0%21,30%
500,00 €2 leti546,36 €46,36 €632,64 €26,36 €7,0%15,82%
1000,00 €6 mes.1.061,72 €61,72 €1.083,48 €180,58 €7,0%24,51%
1000,00 €9 mes.1.062,10 €62,10 €1.093,32 €121,48 €7,0%20,05%
1000,00 €1 leto1.062,48 €62,48 €1.103,16 €91,93 €7,0%17,45%
1000,00 €2 leti1.071,71 €71,71 €1.151,52 €47,98 €7,0%

13,75%

1000,00 €3 leta1.073,58 €73,58 €1.193,40 €33,15 €7,0%11,88%
1000,00 €4 leta1.079,69 €79,69 €1.240,80 €25,85 €7,0%

11,14%

1000,00 €57 mes.1.081,28 €81,29 €1.273,95 €22,35 €7,0%10,64%
2000,00 €1 leto2.116,35 €116,35 €2.197,44 €183,12 €7,0%16,67%
2000,00 €2 leti2.135,04 €135,04 €2.294,16€95,59 €7,0%13,33%
2000,00 €3 leta2.138,84 €138,84 €2.377,44 €66,04 €7,0%11,59%
2000,00 €4 leta2.151,20 €151,20 €2.472,48€51,51 €7,0%10,92%
2000,00 €5 let2.155,51 €155,51 €2.560,80 €42,68 €7,0%10,34%
3000,00 €3 leta3.208,25 €208,24 €3.556,16 €99,06 €7,0%11,61%
3000,00 €4 leta3.226,80 €226,80 €3.708,96 €77,27 €7,0%10,92%
3000,00 €5 let3.233,27 €233,27 €3.841,20 €64,02 €7,0%10,34%

Zadnja sprememba: 04.08.2017

Plačilo na obroke (operativni leasing) za pravne osebe

V sodelovanju z GRENKE (GC Leasing d.o.o.) pravnim osebam (tudi s.p.) ponujamo možnost financiranja na obroke. *Financiranje opreme iz R&R programa je možno na največ 2 leti!

Hiter pregled lastnosti:

 • Brez pologa* in plačila DDV vnaprej
 • Od 12 do 60 (obrokov)*
 • Brez stroškov odobritve do vrednosti 5.000 EUR neto
 • Fiksni obrok najema
 • Odobritev v 2 urah do zneska 25.000 EUR

Poslovni najem:

Storitev je v sodelovanju s strokovnjakom za financijranje GRENKE, ki je s t.i. »small ticket leasingom« vodilni na evropskem tržišcu. Specializirani so za financiranje:

 • IT elektronske opreme (prenosniki, strežniki, komunikacijska oprema, TV, multifunkcijske naprave, tiskalniki, kopirne naprave, IP telefonija, telefonske centrale, alarmni sistemi, ...),

Storitev je namenjena vsem oblikam pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji:

 • d.o.o., d.n.o., k.d., d.d.
 • tudi samostojnim podjetnikom (s.p.)
 • javnim in zasebnim zavodom, šolam

Prilagodljive možnosti:

 • Kvartalno (1,5% ugodnejše) ali mesecno plačevanje obveznosti
 • Možnost vzpostavitve SEPA direktne bremenitve ali samostojno plačevanje računov
 • Ugodno zavarovanje predmetov v najemu pri GRENKE ali možnost uveljavljanja lastnega zavarovanja (vinkulacija)

Prednosti:

Poslovni najem vam poleg zagotovljenega dostopa do najmodernejše tehnologije omogoca naslednje prednosti:

 • bonitetna ocena se vam ne zmanjšuje
 • lastna nančna sredstva usmerjate v produktivnost
 • prejmete stroškovni račun za najem (vstopni DDV)
 • nimate stroškov amortizacije
 • ob sklenitvi pogodbe brez vnaprejšnjega plačila DDV
 • takojšnja uporaba opreme

Poslovni najem vam poleg zagotovljenega dostopa do najmodernejše tehnologije omogoca naslednje prednosti:

 • vračilo predmeta lizinga
 • odkup predmeta lizinga
 • podaljšanje najema z ali brez menjave predmeta lizinga

Za sklenitev so potrebni naslednji podatki:

 • ime in priimek odgovorne osebe oz. direktorja
 • kopija osebnega dokumenta in EMŠO
 • ID za DDV pravne osebe
 • številko faksa in stacionarnega telefona - kontaktne osebe
 • e-maill naslov - kontaktne osebe, spletni naslov podjetja
 • številko TRR in pri kateri banki je odprt račun s katerega bodo plačila

Povzetek storitve GRENKE

 • ZA VSE OBLIKE PRAVNIH OSEB (d.o.o., d.n.o., k.d., s.p., d.d., zavodi, šole, javne ustanove)
 • Za vrednosti od 500€ neto naprej
 • Možnost odplačila od 12 - 60 mesecev
 • Brez pologa* in plačila DDV vnaprej
 • Brez stroškov odobritve do vrednosti 5.000€ neto, nad to vrednostjo, stroški odobritve 75€ + ddv ne glede na znesek
 • Mesečna anuiteta se ne spreminja in je vedno enaka
 • Odločitev o odkupu, zamenjavi, vračilu šele po koncu obdobja
 • Financiranje uredimo še isti dan, odobritev traja do 2 uri za zneske do 25.000 EUR
 • Vse na enem mestu, brez dodatnih poti
 • Potrebujete le podatke o podjetju
 • Po koncu lizing obdobja imate naslednje možnosti
 • Vrnitev blaga ali
 • Sklenitev nove najemne pogodbe ali
 • Odkup (v vrednosti 5%-10% neto financirane vrednosti)

Način plačila

 • Mesečni

 • Kvartalni (1,5% ugodnejši)

Zavarovanje predmeta lizinga

Ob sklenitvi pogodbe morate urediti zavarovanje predmeta.

Imate dve možnosti:

a) Pri GRENKE, kjer je minimalna letna premija 69 EUR, izračun se vrši po 2 faktorjih:

 • 1,5% od vrednosti brez DDV, za stacionarno opremo (delovne postaje, strežnike, multifunkcijske naprave, itd.)
 • 4,5% od vrednosti brez DDV, za mobilno opremo (prenosniki, tablični računalniki, telefoni, itd.)

b) Pri svoji zavarovalnici, kjer ima že sklenjeno paketno zavarovanje, bodisi za vozila, zaloge, poslovne prostore, z izdajo vinkulacije na GC Leasing d.o.o.

Zavarovanje v primeru izbire zavaraovanje pri GRENKE, urejate z GRENKE (po sklenitvi pogodbe)

Opomba: Znesek zavarovanja je oproščen DDV-ja skladno s 1. točko 44. člena ZDDV-1.

Razlika med finančnim in operativnim oziroma poslovnim najemom (GRENKE)

Finančni lizing (ne delamo!):

 • Lahko enačimo s kreditom
 • Običajno se zahteva polog (10-30% neto nabavne vrednosti)
 • Plačilo DDV-ja v celoti vnaprej
 • Spodnja meja je določen
 • Gre za osnovno sredstvo, za katerega se plačuje amortizacija
 • Zmanjšanje kreditne sposobnosti podjetja
 • Prikaz obveznosti v prilogi k finančnemu izkazu

Operativni oziroma poslovni najem (GRENKE):

 • Gre za izključno najem
 • Brez pologa
 • Brez DDV-ja vnaprej
 • Mesečni strošek je fiksen
 • Mesečni vstopni DDV
 • Ni osnovnega sredstva
 • Ni amortizacije

Informativni izračun

Izračunani obroki so informativne narave in se lahko spremenijo. Izračun narejen dne 30.08.2015. Vse vrednosti so brez DDV.

obdobje/znesek500€1.000€1.500€2.000€2.500€5.000€10.000€25.000€
12 mesecev46,20€92,40€138,60€184,80€231,00€460,50€907,00€2.262,50€
15 mesecev39,00€78,00€117,00€156,00€195,00€380,00€748,00€1.755,00€
18 mesecev31,45€62,90€94,35€125,80€157,25€311,50€607,00€1.515,00€
24 mesecev24,35€48,70€73,05€97,40€121,75€241,00€468,00€1.140,00€
36 mesecev16,60€33,20€49,80€66,40€83,00€164,00€317,00€790,00€
42 mesecev/////141,00€274,00€682,50€
48 mesecev/////123,50€240,00€597,50€
60 mesecev/////102,50€198,00€492,50€

Košarica 0 Košarica

Ni izdelkov

Brezplačna! Dostava
0,00 € Davek
0,00 € Skupaj

Na blagajno

Follow us on Facebook